รับทำบัญชีพัทยา

accounting and company registraton service in pattaya area รับทำบัญชีจดทะเบียนบริษัทในเขตพัทยา

Body: 

       พัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษ มีหน่วยงานราชการที่อิสระ เช่น หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ไปตั้งอำนวยความสะดวกให้กับคนต่างชาติ เพราะถือเป็นหน้าตาประเทศ  แยกการบริหารงานออกมา เพื่อให้ทำงานง่าย 
       ทางสำนักงานบัญชีของเราเห็นว่า มีลูกค้าที่ต้องการทำบัญชีกับทางสำนักงานของเราจำนวนหนึ่ง  ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ โดยการคิดมูลค่าไม่มี ชาร์จ ใด ๆ ทั้งสิ้น


- โดยการทำบัญชีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท/เดือน month 
  (1-20 paper tax/bill)- จดทะเบียนบริษัท 11,000 บาท (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท )
company registration for Company Limited, CO.,LTD. registered capital stocks 1 million bath including everything  

- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท รวมทุกอย่างแล้ว
Limited Partnership registration service for 

- จดทะเบียนร้านค้าธรรมดา  2,000 บาท  

ทุกรายการ
- ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์  (ภ.พ.20 value added tax 7% ) ที่เขาเรียก vat 7 % 
- ฟรียื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต  ได้ password แล้ว ไ่ม่ต้องไปสรรพากร ไปเสียเงินตาม e-payment ได้
Please----no accept commission,broker----- ขออภัย ไม่รับหน้านาย
Subscribe to RSS - รับทำบัญชีพัทยา