เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทในเขตอำเภอศรีราชา

Body: 

บริษัทจำกัด
1. ใบจองชื่อ ชื่อที่ยื่นจองจากหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เวลา ประมาณ 3 วันทำการ บางทีวันเดียว จองเองที่พาณิชจังหวัดก็ได้..ครึ่งวัน
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้นทุกคน (ต่างชาติใช้พาสปอร์ต และหน้าใบตรวจคนเข้าเมือง immigration )
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะตั้งเป็นสำนักงาน
4. กำหนดอำนาจกรรมการ เช่น "กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท" หรือ "กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"
5. กำหนด วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เช่น ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท
6. กำหนดทุนจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ ล้านละ 5,600 บาท จด 1 แสน ก็เสียเท่าล้าน...
7. ตราประทับบริษัท เขียนให้ชัด เช่น บริษัท ยิ่งค้ายิ่งรวยช่วยเหลือโลก จำกัด รูปในตราที่ห้ามคือ ช้าง และตราราชการ...
8. แผนที่ตั้งบริษัท สามารถใช้ปากกาเขียน ขีดเส้นได้ ใช้แผนที่จาก Google ไม่ได้

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยชลบุรีศรีราชาแหลมฉบัง(ธุรกิจที่น่าสนใจ)

Body: 

ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม โอกาสการเติบโตของธุรกิจหลายอย่างต่างกัน
มาดูธุรกิจขายพวกอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อโรงงานอุตสาหกรรม

- เป็นประเภทซื้อมาขายไป ได้ส่วนต่างมา หรือถ้าพวกโรงงานขายกันเอง supply ก็ตายกันไป
- ใช้เทคนิคในการสาธิต และวิธีการใช้งาน
- มาตรฐานการอุตสาหกรรมโรงงาน
- การติดตามช่วยเหลือหลังการขาย
- การซ่อมบำรุง หรือ อุปกรณ์สิ้นเปลืองบางประเภทต้องใช้ต่อเนื่อง เช่นถังดับเพลิง เมื่อหมดอายุต้องถ่ายทิ้งเอาใหม่
- อุปกรณ์ป้องกันด้านสารเคมี (อันนี้นับวันจะยิ่งจำเป็น) โดยเฉพาะเขตจังหวัดระยอง

เว็บไซต์อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย http://safetytools.atchonburi.com
เว็บไซต์รับซื้อของเก่า http://udom108.com

Pages

Subscribe to รับทำบัญชี ปิดงบ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน  RSS