รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน จังหวัดชลบุรี

บริษัท/หจก.เปิดใหม่. ! ! ! ต้อนรับปี 2561 $$$$$$เปิดบริษัทแล้วร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืน฿฿฿฿฿
                   -  เปิดบริษัทเพียง 11,000 บาท ทุนจดทะเบียน ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

                   - เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียง 5,000 บาท ทุนจดทะเบียน ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
+ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
+ฟรี ตราประทับบริษัท

+ฟรี ยื่น Vat แบบเปล่า 1 เดือน
+ฟรี ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
+ฟรี หนังสือรับรองบริษัทฉบับเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท ประกอบด้วย บอจ.2 บอจ.3 บอจ.5 แบบ ก.
       สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีแบบ หส2 ให้

Thailand Company registration services Chonburi area and Now service in Rayong Province จังหวัดระยองก็รับจดทะเบียนเช่นกัน สะดวกเฉพาะลูกค้าที่มาเซ็นต์เอกสารที่สำนักงาน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก)

เลขนิติบุคคล กับเลขผู้เสียภาษี เลขเดียวกัน  นานแล้ว ไม่ต้องไปขอเพิ่ม  เหมือน กับ เลขประจำตัวประชาชนอันเดียวกันกับเลขผู้เสียภาษี  เกิดปุ๊บได้ปั๊บเลย

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด    ใช้ผู้เป็นหุ้นส่วน   2 คน

กำหนดให้เป็น   คนที่  1 เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ   

                       คนที่  2 เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

เช่น เราบอกว่า  ทุนจดทะเบียน    1 ล้านบาท ก็แบ่งเป็น  คนละ 5 แสน หรือ  8 แสน กับ 2 แสน  ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ล้านละ 1,000 บาท

ตรงนี้ ถ้าเวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วน  เจ้าหน้าที่ธนาคารจะถามหา หุ้นส่วน ให้ครบ 80%  คือ คนที่มาเปิดบัญชีนี้ ถือหุ้นรวมกันถึง 80 % ไหม

ถ้าไม่ถึงก็ต้องไปเรียกกันมาให้ถึง

ข้อดีของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด   ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน หุ้นส่วน โดยมากเป็นบุคคลในครอบครัว

เช่น พ่อแม่  ลูก ญาติ ๆ กัน มาเปิดกิจการร่วมกัน 

ขั้นตอนในการเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จองชื่อ ห้างหุ้นส่วน

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจะเขียนเต็ม ว่า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีซี   ภาษาอังกฤษ จะเขียนว่า  ABC LIMITED PARTNERSHIP

Pages

Subscribe to รับทำบัญชี ปิดงบ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน  RSS