ไก่ กับ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน ?

ไก่ มาจากไหน ไข่มาจากไหน ??

ไก่อ่ะสิ... เพราะไก่ออกไข่

ไข่สิ. เพราะต้องมีไข่แล้วจึงเป็นไก่