รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน จังหวัดชลบุรี

บริษัท/หจก.เปิดใหม่. ! ! ! $ เปิดบริษัทแล้วร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืน฿

********ไม่รับทำภาษีบุคคลธรรมดา*********

                   -  เปิดบริษัท   12,000  บาท   จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  6,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

                   - เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียง 6,000 บาท ทุนจดทะเบียน ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
+ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์  (online )  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
+ฟรี ตราประทับบริษัท

+ฟรี ยื่น Vat แบบเปล่า 1 เดือน
+ฟรี ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
+ฟรี หนังสือรับรองบริษัทฉบับเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท ประกอบด้วย บอจ.2 บอจ.3 บอจ.5 แบบ ก.
       สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีแบบ หส2 ให้

Thailand Company registration services Chonburi area and Now service in Rayong Province จังหวัดระยองก็รับจดทะเบียนเช่นกัน สะดวกเฉพาะลูกค้าที่มาเซ็นต์เอกสารที่สำนักงาน

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ราคา  12,000 บาท เหลือ (ถ้าเกินไปคิดตามค่าธรรมเนียม ล้านละ 5,000+500)
Tel. โทร.081-5888-365 (ระบบ Dtac)   
 (รวมค่าทุกอย่างแล้ว ค่าทนาย (1,000) + ค่าอากรแสตมป์ (400) + ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจดหนังสือบริคณห์สนธิ (5,000) + ค่าหนังสือรับรองฉบับเต็ม..600+ตราประทับที่ถูกต้อง)

ท่านจะได้รับ

1. หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท ประกอบด้วย  หนังสือรับรอง + ใบสำคัญบริษัท +สำเนาบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้งบริษัท+บอจ.3 หน้าตามประทับ 2 รับรองตราสำคัญบริษัท  + บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ท่านได้แล้วรีบไปเปิดบัญชีธนาคารบริษัทโดยด่วนนะ  หนังสือรับรองใช้กับธนาคารได้ภายใน 1 เดือน ถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องคัดรับรองใหม่ ...

2. จดภาษี ภพ. 20 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี รายได้เกิน 1.8 ล้าน บาท/ปีต้องจดนะ เดี๋ยวจะโดนปรับหนักมาก) จดทะเบียนออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่สำนักงานบริษัท

3. ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้

4. ยื่นขอเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ต่อไปก็ไม่ต้องไปกรมสรรพากร ไปเสียตามธนาคารก็ได้

5. เอกสารเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท ครบทุกอย่าง ฉบับนี้ราคา 600 เต็มใจให้

6. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (กรรมการ ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างไม่ได้นะ ผู้ถือหุ้นขึ้นได้) ระบบขึ้นให้อัตโนมัติ ขึ้นไว้ก่อนแล้ว ลูกจ้างค่อยตามมาทีหลังก็ได้

รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท ราคา 5,000 บาท  รวมค่าธรรมเนียมแล้ว

ท่านจะได้รับ..
1. หนังสือรับรองการจัดตั้ง และ หส.2 
2. จดภาษี ภพ. 20 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี รายได้เกิน 1.8 ล้าน บาท/ปีต้องจดนะ เดี๋ยวจะโดนปรับหนักมาก) จดออนไลน์ให้ ถ้าจดที่กรมสรรพากรพื้นที่ ไปยื่นเองนะครับ ถ้าให้ไปยื่นเอกสารคิด 2,000บาทครับ.

3. ได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ อันนี้ได้มาพร้อมกันเลย.ไม่ต้องถามหาใบสีเหลืองนะครับ.เขาเลิกให้แล้ว.

4. ยื่นขอเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ต่อไปก็ไม่ต้องไปกรมสรรพากร ไปเสียตามธนาคารก็ได้ (จัดทำเอกสารส่งให้ทางอีเมล์ ไปยื่นเองนะครับ.)

5. เอกสารเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท ครบทุกอย่าง

6. ค่าบริการด้านเอกสาร 3,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน ลูกจ้าง  (กรรมการ ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างไม่ได้นะ ผู้ถือหุ้นขึ้นได้)  
 

บริษัท ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย  3 คนขึ้นไป  และเลือกเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป อีก 2 คนเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการทั้ง สามก็ได้

ห้างหุ้นส่วน จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เป็นพี่น้อง สามีภรรยาได้ทั้งนั้น  และเลือกเป็นผู้จัดการคนหนึ่ง

ขั้นตอน.

1. ให้กรรมการที่จะตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจองชื่อ ที่ http://www.dbd.go.th (ให้ทางสำนักงานบัญชีจองให้ก็ได้ รู้ผลภายใน 3-4 วัน ต้องเลือกชื่อเผื่อซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ด้วย ถ้าจองเองที่กรมพาณิชย์จังหวัดก็ได้ รู้ผลภายใน 2-3 ชั่วโมง )

2.ได้ชื่อแล้วส่งบัตรประจำตัวประชาชน Fax หรือ e-mailมาก่อน (พร้อมบอกรายการประกอบกิจการจริง)

3. ทางสำนักงานบัญชีพิมพ์เอกสารเตรียมไว้ทุกอย่าง

4. ท่านมาเซ็นต์เอกสาร (พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จ่ายให้ครบครับ.เราเจ็บมาเยอะ)

5. ทางเราดำเนินการให้ จนแล้วเสร็จ Happy Ending

การย้ายบริษัท นิติบุคคล จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 % ต้องแจ้งย้ายที่กรมสรรพากร ก่อน 15 วัน ไปทำที่พาณิชย์ได้หนังสือรับรองมาก่อนแล้วมายื่นสรรพากร รับจดทะเบียนจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท (มากกว่านี้เพิ่มค่าอากรแสตมป์เองนะ) หจก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา 6,000 (รวมค่าทุกอย่างแล้ว ค่าทนาย ค่าแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการจด ค่าหนังสือรับรอง) ท่านจะได้รับ 1. หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท 2. ภพ. 20 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี รายได้เกิน 1.8 ล้าน บาท/ปีต้องจดนะ เดี๋ยวจะโดนปรับหนักมาก) 3. ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ 4. ยื่นขอเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ต่อไปก็ไม่ต้องไปกรมสรรพากร ไปเสียตามธนาคารก็ได้ บริการด้าน : ยื่นภาษี ทำบัญชี 3,000 บาท/เดือน

Comments

โปรโมชั่นเดือน สิงหาคม (เดือนนี้มีวันแม่) 

     -  เปิดบริษัทเพียง 10,000 บาท ทุนจดทะเบียน ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

                   - เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียง 5,000 บาท ทุนจดทะเบียน ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)