รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน จังหวัดชลบุรี

บริษัท/หจก.เปิดใหม่. ! ! ! $ เปิดบริษัทแล้วร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืน฿

********ไม่รับทำภาษีบุคคลธรรมดา*********

                   -  เปิดบริษัท   12,000  บาท   จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  6,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

                   - เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียง 6,000 บาท ทุนจดทะเบียน ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
+ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์  (online )  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
+ฟรี ตราประทับบริษัท

+ฟรี ยื่น Vat แบบเปล่า 1 เดือน
+ฟรี ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
+ฟรี หนังสือรับรองบริษัทฉบับเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท ประกอบด้วย บอจ.2 บอจ.3 บอจ.5 แบบ ก.
       สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีแบบ หส2 ให้

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก)

เลขนิติบุคคล กับเลขผู้เสียภาษี เลขเดียวกัน  นานแล้ว ไม่ต้องไปขอเพิ่ม  เหมือน กับ เลขประจำตัวประชาชนอันเดียวกันกับเลขผู้เสียภาษี  เกิดปุ๊บได้ปั๊บเลย

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด    ใช้ผู้เป็นหุ้นส่วน   2 คน

กำหนดให้เป็น   คนที่  1 เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ   

                       คนที่  2 เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

เช่น เราบอกว่า  ทุนจดทะเบียน    1 ล้านบาท ก็แบ่งเป็น  คนละ 5 แสน หรือ  8 แสน กับ 2 แสน  ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ล้านละ 1,000 บาท

ตรงนี้ ถ้าเวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วน  เจ้าหน้าที่ธนาคารจะถามหา หุ้นส่วน ให้ครบ 80%  คือ คนที่มาเปิดบัญชีนี้ ถือหุ้นรวมกันถึง 80 % ไหม

ถ้าไม่ถึงก็ต้องไปเรียกกันมาให้ถึง

ข้อดีของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด   ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน หุ้นส่วน โดยมากเป็นบุคคลในครอบครัว

เช่น พ่อแม่  ลูก ญาติ ๆ กัน มาเปิดกิจการร่วมกัน 

ขั้นตอนในการเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จองชื่อ ห้างหุ้นส่วน

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจะเขียนเต็ม ว่า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีซี   ภาษาอังกฤษ จะเขียนว่า  ABC LIMITED PARTNERSHIP

Pages

Subscribe to รับทำบัญชี ปิดงบ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน  RSS